Skip navigation

Publications

PolivkaJ2013
Antagonista D2 dopaminových receptorů Thioridazin - Nová možnost léčby karcinomu prsu? (bibtex)
@InProceedings{PolivkaJ2013,
 Title          = {Antagonista D2 dopaminových receptorů Thioridazin - Nová možnost léčby karcinomu prsu?},
 Author          = {Polivka J, jr. and Kralickova, M. and Duffy, J. and Tonar, Z.},
 Booktitle        = {Studentská vědecká conference, LFP UK},
 Year           = {2013}
}
Powered by bibtexbrowser