Skip navigation

Publications

Polivka2013f
Multiformní glioblastom – přehled nových poznatků o patogenezi, biomarkerech a perspektivách léčby (bibtex)
@Article{Polivka2013f,
 Title          = {Multiformní glioblastom – přehled nových poznatků o patogenezi, biomarkerech a perspektivách léčby},
 Author          = {J. Polivka and J. Polivka, jr. and V. Rohan and O. Topolcan},
 Journal         = {Cesk Slov Ne urol N},
 Year           = {2013},
 Note           = {IF 0,279},
 Number          = {5},
 Volume          = {109},

 Booktitle        = {Cesk Slov Ne urol N}
}
Powered by bibtexbrowser