Skip navigation

Ing. Petr Vcelak

Contact

Main Research Areas

Vcelak2011

Publications

Rozsáhlé informační systémy -- standardizace metadat (Meta Data Standardisation in a Large Information Systems) (bibtex)
@TechReport{Vcelak2011,
 Title          = {Rozsáhlé informační systémy~-- standardizace metadat (Meta Data Standardisation in a Large Information Systems)},
 Author          = {Petr Vcelak},
 Institution       = {Západočeská univerzita v Plzni},
 Year           = {2011},

 Address         = {Katedra informatiky a výpočetní techniky, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 30614 Plzeň, Česká republika},
 Month          = {September},
 Number          = {DCSE/TR-2011-05},
 Type           = {Odborná práce ke státní doktorské zkoušce}
}
Powered by bibtexbrowser