Skip navigation

Ing. Petr Vcelak

Contact

Main Research Areas

Rohan2011

Publications

Intravenózní trombolytická léčba ischemické cévní mozkové příhody při uzávěru vnitřní krkavice (bibtex)
@InProceedings{Rohan2011,
 Title          = {Intravenózní trombolytická léčba ischemické cévní mozkové příhody při uzávěru vnitřní krkavice},
 Author          = {Vladimir Rohan and Petr Sevcik and Lenka Cerna and Petr Vcelak and Jiří Polivka jr.},
 Booktitle        = {Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie},
 Year           = {2011},
 Month          = {November},
 Note           = {ISSN online: 1802-4041},
 Pages          = {27--27},
 Volume          = {74},

 ISSN           = {1210-7859},
 Issue          = {107}
}
Powered by bibtexbrowser